Ana Sayfa   › EĞİTİM   › Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi ; çalışanlara aşağıdaki konu başlıklarında genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarına dair kılavuzluk etmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı sağlamak amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

1.Genel konular:
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, ...

2.Sağlık konuları:
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ...

3.Teknik konular:
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,