Ana Sayfa   › DANIŞMANLIK   › Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı (ISO 39001, ISO 45001)

Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı (ISO 39001, ISO 45001)

TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; yol trafik sistemi ile etkileşimde olan kamu ve özel kuruluşların etki edebileceği yol trafik çarpışmalarına bağlı ölümleri ve ciddi yaralanmaları azaltmak, riskleri yöneterek azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak yol trafik güvenliği yönetim sistemi şartlarını ortaya koymaktadır. Bu standart, maddi ve manevi hasara yol açabilecek kazalarla ilgili olarak, toplumsal güvenlik risklerinin yönetilmesine odaklanmakta olup; kuruluşların, karayolu yol trafik güvenliği yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını, geliştirmesini, politika ve stratejilerini belirlemesini, taahhütlerini yerine getirmesini, toplumsal duyarlılığının arttırılarak farkındalık yaratılmasını, trafik kültürünün geliştirilmesini, denetim süreçlerine destek sağlanmasını, sistem performansının geliştirilmesini, uluslararası şartlara uyulmasını sağlamakta ve karayolları trafik sistemi ile ilişkili kamu ve özel kuruluşları hedef almaktadır.

HED Akademi, bünyesindeki yol trafik güvenliği yönetim sistemi baş denetçisi olan uzman kadrosu ile firmalara yol trafik güvenliği yönetim sistemi kurmaktadır. Mevcut durum analizi ile başlayan sistem kurulumu, dokümantasyon oluşturulması, iç tetkik eğitimleri, iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve en sonunda dış tetkiklere kılavuzluk edilmesi ile tamamlanır.

Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları Arasında;
- Kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması
- İş ve işgücü kaybının azaltılması
- Hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi
- Kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi
- Sigorta, tazminat vb. masrafların azaltılması
- Araç verimliliğin sağlanması
- Stresin azaltılarak çalışan memnuniyetinin arttırılması
- Kuruluşların imajlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı, kuruluşların işe dayalı yaralanma ve hastalıkları önleyerek sağlıklı çalışma ortamları sağlaması ile birlikte önceden önlem alarak İSG performanslarını arttırmalarına imkân vermek amacıyla bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (İSG) şartlarını belirtir ve bu sistemin kullanımı için rehberlik yapar. ISO 45001 Yönetim Sistemi kurulumunu kapsayan bu hizmet, iş sağlığı ve güvenliğini arttırmak, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve (sistem kusurları dahil) İSG risklerini en aza indirgemek, İSG fırsatlarından yararlanmak ve faaliyetlerine dayalı İSG yönetim sistemi uyumsuzluklarını ele almak amacıyla bir İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve yürütmek isteyen her kuruluş için sağlanabilir. 45001 Yönetim Sistemi İSG yönetim sisteminin beklenen çıktılara ulaşması konusunda yardımcı olur. Kuruluşun İSG politikasına uygun olarak, İSG yönetim sisteminin beklenen çıktıları arasında şunlar sayılabilir: a) İSG performansının devamlı gelişmesi; b) yasal ve diğer şartların yerine getirilmesi; c) İSG hedeflerine ulaşılması.

HED Akademi, bünyesindeki iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi baş denetçisi olan uzman kadrosu ile firmalara iş sağlığı güvenliği güvenliği yönetim sistemi kurmaktadır. Mevcut durum analizi ile başlayan sistem kurulumu, dokümantasyon oluşturulması, iç tetkik eğitimleri, iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve en sonunda dış tetkiklere kılavuzluk edilmesi ile tamamlanır.

                         ISO 39001 Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı Referanslarımız:

  • Aselsan (Askeri Elektronik San. ve Tic. A.Ş.)
  • Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.
  • Uedaş Elektrik Dağıtım A.Ş (Uludağ Elektrik Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.)
  • Kuzey Marmara Otoyol İşletme A.Ş.
  • İstaç (İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.)

      ISO 39001 Yönetim Sistemi Mevcut Durum ve Dokümantasyon Analizi Referanslarımız:

  • Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.
  • Enerjisa Elektrik Üretim A.Ş.
  • Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri San. ve Tic. A.Ş.)