Ana Sayfa   › EĞİTİM   › Davranış Odaklı İSG Eğitimi

Davranış Odaklı İSG Eğitimi

Davranış Odaklı İş Güvenliği (DOİG), çalışanların davranışlarını (eğitim, gözlem, koçluk, güçlü iletişim ve uygulama prosesini izlemekle) pozitif olarak etkileyerek, mesleki riskleri önlemeye yönelik etkili bir yaklaşımdır.

Yaralanmalar ve çalışma kültürleri üzerindeki sağlıklı etkisi dünya çapında yayılmakla birlikte, dikkate değer potansiyeline ancak endüstriyel kompleksteki HERKES bu şekilde davrandığında ulaşabilir. DOİG'in faydalarından yararlanmaya çalışan kuruluşlar, ilkelerini anlar ve prosedürlerini uygular bunun için de DOİG ile ilgili tüm faaliyetlere kapsamlı katılım gerekmektedir.

DOİG İlkeleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
► Sürekli yaşayan bir süreçtir, proje değildir.
► Tehlikelere maruz kalmaları azaltarak kaza sayısının düşmesini sağlar.
► Proaktiftir, reaktif değildir.
► Sinsilik yok, isim yok, suç yok prensibiyle hareket edilir.
► Çalışan katılımını, iletişimi ve risk algısını arttırır.
► Aktif görünür liderliği güçlendirir.
► İş güvenliğine uyum kültürü zamanla iş güvenliğine bağlılık kültürüne dönüşür.

İtme yerine çekmeye doğru kültür değişimi sağlar. Aşağıdan yukarı taleplerin, problemlerin iletildiği, yukarıdan aşağıya ise kaynak, koçluk, takdir etmenin sağlandığı yaklaşım uygulanır.
DOİG genellikle saha çalışanlarının sahip olması gereken bir şey olarak görülse de şirket kültürü ve yönetici davranışlarından büyük ölçüde etkilenir. Dolayısı ile aşağıdaki tüm kişilerden DOİG katılımı sağlandığında tüm şirket Davranış Odaklı İş Güvenliği bakış açısına sahip olacaktır.

Üst kademe yöneticiler / Direktörler
Orta kademe yöneticiler
Formenler / Süpervizörler/ Takım liderleri
Saha çalışanları